Inicjator Projektu
Jan Chrzciciel 

O nas

Nazywam się Paweł Piłatowski, pochodzę z Torunia. Jestem mężem Anny i tatą dwójki wspaniałych dzieci, Piotrusia i Hani. Narodziłem się na nowo w 2004 r. i od tamtego czasu współpracowałem w ramach służby z różnymi kościołami i organizacjami chrześcijańskimi z Polski i zagranicy.

Około 5 lat temu w moim sercu pojawiły się myśli o potrzebie założenia Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Toruniu. Jednak wówczas nie mogłem podjąć się pracy nad tą ideą. Później Bóg prowadził mnie wraz z rodziną do przeprowadzki do Garwolina (woj. mazowieckie). Pojechaliśmy tam z myślą, że Bóg chce byśmy wsparli tamtejszy lokalny kościół. Jednakże Bóg otworzył drzwi dla mnie do pracy w Chrześcijańskim Przedszkolu i Szkole Podstawowej Samuel w Warszawie , gdzie pracowałem łącznie ponad dwa lata. W tym czasie Bóg ożywił w moim sercu pragnienie założenia Chrześcijańskich placówek edukacyjnych w Toruniu. Dzięki pracy w chrześcijańskich placówkach Bóg dał mi poznać bardzo doświadczonego w edukacji chrześcijańskiej człowieka, brata Berta Vogel. Jest on emerytowanym dyrektorem szkoły w Holandii z 30 letnim stażem. Jednocześnie jest Europejskim Konsultantem ds. Edukacji z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich [Association of Christian Schools International (ACSI)].

W dniu 21.05.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie z Pastorami toruńskich Kościołów Ewangelicznych, na którym miałem możliwość wspólnie z Bertem Vogel zaprezentować ideę edukacji chrześcijańskiej oraz wizję przedszkola i szkoły podstawowej w Toruniu, którą Bóg dał mi przez postać Jana Chrzciciela.

Od tego czasu nieustannie pracuję nad tym dziełem.

Zachęcam Cię, przyłącz się!

Paweł Piłatowski

Zapraszam do współpracy

edu.janchrzciciel@gmail.com

tel. 604 508 319

Jeśli chciałbyś pomóc
Say Hello!

Napisz, w jaki sposób chciałbyś pomóc?

Potrzebujemy Twojego wsparcia:

 • w modlitwie,
 • pracy w charakterze nauczyciela,
 • pracy w administracji,
 • wolontariatu,
 • finansowego.

Jeśli chcesz pomóc i nie wiesz jak mógłbyś się zaangażować proszę, skorzystaj z formularza kontaktowego.

Napisz do nas 
Say Hello!

Wyrażam zgodę

11 + 5 =

DANE OSOBOWE | klauzula informacyjna (rozwiń)

DANE OSOBOWE | Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne Jan Chrzciciel, którego biuro znajduje się pod adresem 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 13/2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail iod.psp@gmail.com lub adresem korespondencyjnym ul. Sienkiewicza 13/2, 87-100 Toruń.

Dane osobowe są przetwarzane tylko za zgodą osoby udostępniającej dane w celu jaki określa osoba kontaktując się ze Stowarzyszeniem (kontakt jednorazowy, współpraca, rekrutacja do przedszkola lub szkoły podstawowej etc.).

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i będą przechowywane do zakończenia sprawy, w której osoba udostępniająca dane się kontaktuje i udostępnia dane.

Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • sprostowania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • usunięcia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez własnoręcznie podpisaną informację pisemną złożoną w biurze Stowarzyszenia lub przesłaną drogą listowną na adres 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 13/2 – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie,

 • przenoszenia udostępnionych przez siebie danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez siebie danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem kontaktu lub załatwienia sprawy, z powodu której osoba udostępniająca dane kontaktuje się ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Jan Chrzciciel. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych Stowarzyszenie nie może podjąć żadnych czynności, w tym kontaktu zwrotnego.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.